Tarieven

De behandelingen bij de mondhygiënist worden meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en soort behandeling kan het zijn dat u zelf (deels) moet betalen. Exacte informatie over uw tandheelkundige verzekering kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of nalezen in uw polisvoorwaarden. Kinderen tot 18 jaar zijn verzekerd vanuit de basisverzekering, dit betekend dat de behandeling bij de mondhygiënist tot 18 jaar 100% vergoed wordt.

Het versturen van rekeningen en het afronden van administratieve werkzaamheden betreffende de betalingen hebben wij uitbesteed aan Famed.

Tarieven per 01-01-2022
De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de tarievenlijst voor 2022 vastgesteld. Afhankelijk van uw mondsituatie en benodigde tijd voor het uitvoeren van de behandeling kunnen de kosten verschillen. Dit wordt altijd met u besproken.

Consultatie en diagnostiek
C13 Probleemgericht consult € 23,45

Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,84
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,84
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 30,86

Tandvleesbehandelingen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 33,33
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,69
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 111,10
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 67,90
T42 Consult parodontale nazorg € 93,82
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
T44 Complex consult parodontale nazorg € 166,04
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 146,43

Diversen
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 61,72
V40 Behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament € 6,17

Verdoving
A15 Oppervlakte verdoving € 8,02
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15,43

Facturatie

Nota via Fa-med

De facturatie is uit handen gegeven aan Fa-med. U ontvangt daarom ook de nota via Fa-med. De betalingsvoorwaarden van Fa-med zijn van toepassing op uw nota.

De betalingstermijn bedraagt 1 maand. U wordt geacht binnen 30 dagen na de factuurdatum het bedrag te hebben betaalt aan Fa-med. Indien deze betalingstermijn is overschreden bent u wettelijk in gebreke en zullen er extra kosten in rekening worden gebracht en gerechtelijke stappen tot inning van de nota worden genomen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor uw rekening.

Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij Fa-med. Dit kunt u doen via www.notavanfamed.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 0900-0885.

Plan online je afspraak