Parodontitis

Parodontitis is een term uit de tandheelkunde. De letterlijke betekenis is ontsteking (= itis) rondom (= para) de tand (= odont); oftewel de ontsteking van de weefsels rondom de tand. Het is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door ontstoken tandvlees oftewel gingivitis. In een verder gevorderd stadium kan het kaakbot erdoor worden aangetast, wat verlies van kiezen en tanden tot gevolg kan hebben.

Waar gingivitis vooral door de hoeveelheid tandplaque veroorzaakt wordt (met andere woorden dus van alle bacteriën), is parodontitis te wijten aan de activiteiten van specifieke bacteriën, zoals Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia. Daarbij spelen ook nog eens verschillende andere factoren een rol, zoals: roken, systemische aandoeningen zoals diabetes en genetische factoren. De afbraak van bot wordt voornamelijk veroorzaakt door de lichaamseigen afweer tegen de bacteriën die zich ook richt tegen het parodontium.

Verschillende soorten

Door de wetenschappelijke verenigingen op het gebied van parodontologie, worden de volgende specifieke vormen van parodontitis onderscheiden:

✔ Chronische adulte parodontitis
✔ Refractaire parodontitis
✔ Gelokaliseerde, juveniele parodontitis (LJP)
✔ Snel verlopende, progressieve parodontitis (RPP)
✔ Peri-implantitis

Gevolgen van parodontitis op het lichaam
Parodontitis verhoogt het risico op coronaire hartafwijkingen, op herseninfarct, op zwangerschapscomplicaties en vooral op focale infectie. Parodontitis kan gepaard gaan met slechte adem of halitosis.

Diagnostiek
Bij elke halfjaarlijkse controle dient de tandarts ook de DPSI te meten. Als deze score hoger is dan 2 dan dient er een parodontale behandeling gestart te worden.

Behandeling
Behandeling van parodontitis gebeurt volgens het paro-protocol. De behandeling kan plaatsvinden bij de tandarts in de eigen praktijk, bij de mondhygiënist of bij de tandarts-parodontoloog.
Het protocol ziet er als volgt uit:

✔ Intake
✔ Initiële behandeling
✔ Herbeoordeling
✔ Nazorg
✔ Evt. specifieke behandelingen
✔ Evaluatie

Wij kunnen u helpen

Loop niet met uw gebitsproblemen door! Wij helpen u hier graag bij.
Neem telefonisch contact op of maak een kennismakingsafspraak in onze praktijk in Westzaan.

Maak een afspraak
Plan online je afspraak